Các địa điểm lân cận
Binkolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Makeni, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Masingbi, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Maseride, Sierra Leone
Gbototo, Sierra Leone
Komboyan, Sierra Leone