Các địa điểm lân cận
Gbewebu, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Gandorhun, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Potoru, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lake Duwi, Sierra Leone
Lake Tula, Sierra Leone
Lake Gambia, Sierra Leone

Thời tiết tại Gbewebu, Sierra Leone

80°
Quang đãng
Cảm thấy như 84°
·
High81°Low79°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
163
500
Chất lượng không khí:Không có lợi cho sức khỏe

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345