Các địa điểm lân cận
Pujehun, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Quận Pujehun, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Foindu, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lake Mabesi, Sierra Leone
Lake Duwi, Sierra Leone
Lake Masatoi, Sierra Leone