Κοντινές τοποθεσίες 
Rotifunk, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Μόγιαμπα, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Επαρχία Μογιάμπα, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Moyamba Forest Reserve, Σιέρρα Λεόνε
Gbonge, Σιέρρα Λεόνε
Jagba Hill, Σιέρρα Λεόνε