Κοντινές τοποθεσίες 
Μποντ, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Επαρχία Μποντ, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Μόγκμπουεμο, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Sherbro International Airport, Σιέρρα Λεόνε
Turner's Peninsula, Σιέρρα Λεόνε
Nitti, Σιέρρα Λεόνε