מקומות בסביבה
בונה, מחוז דרום, סיירה לאונה
מחוז בונה, מחוז דרום, סיירה לאונה
Mogbwemo, מחוז דרום, סיירה לאונה
מקומות קרובים
Sherbro International Airport, סיירה לאונה
Turner's Peninsula, סיירה לאונה
Nitti, סיירה לאונה