מקומות בסביבה
זימי, מחוז דרום, סיירה לאונה
גוראהון, מחוז מזרחי, סיירה לאונה
בומי, מחוז דרום, סיירה לאונה
מקומות קרובים
Mano, ליבריה
Dambala, ליבריה
Bombo, ליבריה