מקומות בסביבה
באיימה, מחוז דרום, סיירה לאונה
ממבומה, מחוז דרום, סיירה לאונה
באומה, מחוז דרום, סיירה לאונה
מקומות קרובים
Kunon, סיירה לאונה
Buboye, סיירה לאונה
Kateve, סיירה לאונה