Κοντινές τοποθεσίες 
Μπόμι, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Περιοχή Pujehun, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Φουίντου, Νότια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Lake Duwi, Σιέρρα Λεόνε
Lake Mabesi, Σιέρρα Λεόνε
Bombo, Λιβερία