Κοντινές τοποθεσίες 
Μπάρμα, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Γουίμα, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Μπόαϊμπιμ, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Toki, Σιέρρα Λεόνε
Ngolo, Σιέρρα Λεόνε
Dedima, Σιέρρα Λεόνε