Κοντινές τοποθεσίες 
Tefeya, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Yengema, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κογιάμα, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Kundu, Σιέρρα Λεόνε
Kawnkowa, Σιέρρα Λεόνε
Yengema Airport, Σιέρρα Λεόνε