Obližnje lokacije
Yengema, Istočna provincija, Sijera Leone
Tefeja, Istočna provincija, Sijera Leone
Koyima, Istočna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Kundu, Sijera Leone
Kawnkowa, Sijera Leone
Yengema Airport, Sijera Leone