Obližnje lokacije
Giehun, Istočna provincija, Sijera Leone
Hangha, Istočna provincija, Sijera Leone
Kenema, Istočna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Kenema Airport, Sijera Leone
Kambui North, Sijera Leone
Heje, Sijera Leone