Các địa điểm lân cận
Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
West End, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Quảng trường Tư pháp, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
National Christmas Tree, Hoa Kỳ
Butt-Millet Memorial, Hoa Kỳ
Rush Barracks (historical), Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Washington DC, Hoa Kỳ

PM10
1.44 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
1.11 μg/ft3
NO2
22.13 ppb
SO2
13.5 ppb
CO
12.31 ppb
O3
48.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Washington DC, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Washington DC, Hoa Kỳ

CN, 19 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
76
50
50
49
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
1
4
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.43 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.51 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
1.98 ppb
7.78 ppb
2.43 ppb
1.14 ppb
SO2
0.69 ppb
1.32 ppb
1.24 ppb
1.39 ppb
CO
0.17 ppb
0.24 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
O3
59.34 ppb
34.19 ppb
36.14 ppb
59.01 ppb
AQI
50
49
78
43
Phấn hoa

Cây

4
3
3
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
3
2
PM10
0.46 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.37 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
2.43 ppb
1.14 ppb
1.56 ppb
2.97 ppb
SO2
1.24 ppb
1.39 ppb
1.05 ppb
0.65 ppb
CO
0.19 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
O3
36.14 ppb
59.01 ppb
60.16 ppb
41.15 ppb
AQI
37
45
60
45
Phấn hoa

Cây

5
4
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
1
1
0
PM10
0.33 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
1.59 ppb
1.12 ppb
1.99 ppb
3.87 ppb
SO2
0.88 ppb
1.15 ppb
0.97 ppb
0.98 ppb
CO
0.18 ppb
0.18 ppb
0.18 ppb
0.2 ppb
O3
39.07 ppb
54.63 ppb
56.48 ppb
43.97 ppb