Các địa điểm lân cận
Phượng Hoàng, Arizona, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố, Arizona, Hoa Kỳ
Công viên Gia đình Estrella Estates, Arizona, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Patriot Square, Hoa Kỳ
America West Arena, Hoa Kỳ
KOOL Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Phượng Hoàng, Arizona, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Phượng Hoàng, Hoa Kỳ

PM10
1.16 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
NO2
1 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
77.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Phượng Hoàng, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Phượng Hoàng, Hoa Kỳ

CN, 26 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
90
44
28
65
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
2
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
1.49 μg/ft3
1.83 μg/ft3
0.33 μg/ft3
1.08 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
3.29 ppb
15.52 ppb
16.27 ppb
1.25 ppb
SO2
0.26 ppb
0.74 ppb
0.38 ppb
0.39 ppb
CO
0.13 ppb
0.19 ppb
0.17 ppb
0.12 ppb
O3
58.23 ppb
23.43 ppb
15.34 ppb
65.6 ppb
AQI
28
65
88
37
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
2
2
PM10
0.33 μg/ft3
1.08 μg/ft3
2.05 μg/ft3
1.86 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
16.27 ppb
1.25 ppb
2.85 ppb
10.01 ppb
SO2
0.38 ppb
0.39 ppb
0.21 ppb
0.41 ppb
CO
0.17 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
15.34 ppb
65.6 ppb
60.67 ppb
30.37 ppb
AQI
23
59
82
44
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
2
2
PM10
0.32 μg/ft3
0.88 μg/ft3
1.87 μg/ft3
2.37 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
10.87 ppb
0.81 ppb
2.65 ppb
7.24 ppb
SO2
0.19 ppb
0.19 ppb
0.17 ppb
0.38 ppb
CO
0.14 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
O3
18.77 ppb
63.15 ppb
60.27 ppb
39.01 ppb
AQI
26
70
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
1
-
Không có
-
Không có
PM10
0.37 μg/ft3
1.54 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
10.87 ppb
0.88 ppb
N/A
N/A
SO2
0.23 ppb
0.28 ppb
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
N/A
N/A
O3
22.02 ppb
67.1 ppb
N/A
N/A