Các địa điểm lân cận
Phượng Hoàng, Arizona, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố, Arizona, Hoa Kỳ
Công viên Gia đình Estrella Estates, Arizona, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Patriot Square, Hoa Kỳ
America West Arena, Hoa Kỳ
KOOL Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Phượng Hoàng, Arizona, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Phượng Hoàng, Hoa Kỳ

PM10
0.64 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.64 μg/ft3
NO2
10.88 ppb
SO2
6.19 ppb
CO
5.31 ppb
O3
13.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Phượng Hoàng, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Phượng Hoàng, Hoa Kỳ

Th 5, 18 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
64
80
39
56
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
1
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.74 μg/ft3
0.81 μg/ft3
0.85 μg/ft3
1.04 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
3.03 ppb
5.92 ppb
18.31 ppb
17.67 ppb
SO2
1.06 ppb
0.55 ppb
0.99 ppb
1.02 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.22 ppb
0.22 ppb
O3
64.66 ppb
56.56 ppb
27.89 ppb
13.42 ppb
AQI
56
44
69
52
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
1.04 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.90 μg/ft3
0.95 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
17.67 ppb
2.72 ppb
6.1 ppb
25.98 ppb
SO2
1.02 ppb
1 ppb
0.71 ppb
1.42 ppb
CO
0.22 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.26 ppb
O3
13.42 ppb
54.11 ppb
54.81 ppb
21.52 ppb
AQI
42
50
90
58
Phấn hoa

Cây

1
1
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.67 μg/ft3
0.92 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
14.7 ppb
4.33 ppb
4.84 ppb
40.47 ppb
SO2
0.77 ppb
1.81 ppb
0.74 ppb
1.5 ppb
CO
0.23 ppb
0.16 ppb
0.15 ppb
0.36 ppb
O3
12.03 ppb
61.59 ppb
64.53 ppb
15.69 ppb
AQI
48
47
0
0
Phấn hoa

Cây

1
1
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.69 μg/ft3
0.87 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.28 μg/ft3
0.20 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
17.77 ppb
3.11 ppb
N/A
N/A
SO2
0.96 ppb
0.97 ppb
N/A
N/A
CO
0.25 ppb
0.15 ppb
N/A
N/A
O3
12.86 ppb
57.43 ppb
N/A
N/A