Các địa điểm lân cận
thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ
Coronado, California, Hoa Kỳ
Thành phố quốc gia, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
America Plaza, Hoa Kỳ
Gambit Park, Hoa Kỳ
Gaslamp Quarter Historic District, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở thành phố San Diego, Hoa Kỳ

PM10
0.71 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.49 μg/ft3
NO2
22.63 ppb
SO2
7 ppb
CO
5.19 ppb
O3
43.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở thành phố San Diego, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở thành phố San Diego, Hoa Kỳ

Th 7, 18 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
41
56
53
48
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.48 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
15.33 ppb
19.6 ppb
7.66 ppb
6.32 ppb
SO2
2.58 ppb
5.33 ppb
3.79 ppb
2.37 ppb
CO
0.16 ppb
0.17 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
O3
24.37 ppb
17.7 ppb
41.35 ppb
47.06 ppb
AQI
56
53
48
42
Phấn hoa

Cây

1
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.72 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
19.6 ppb
7.66 ppb
6.32 ppb
12.82 ppb
SO2
5.33 ppb
3.79 ppb
2.37 ppb
2.85 ppb
CO
0.17 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
17.7 ppb
41.35 ppb
47.06 ppb
24.79 ppb