Các địa điểm lân cận
Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Wharton, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Pennwalt Park, Hoa Kỳ
Kopernicus Triangle, Hoa Kỳ
Chinatown Friendship Gate, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Philadelphia, Hoa Kỳ

PM10
0.34 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.24 μg/ft3
NO2
1.19 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
34.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Philadelphia, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
2/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Philadelphia, Hoa Kỳ

Th 3, 21 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
84
57
52
66
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
5
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.57 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.39 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.44 μg/ft3
NO2
4.01 ppb
7.72 ppb
3.69 ppb
2.49 ppb
SO2
1.06 ppb
1.31 ppb
1.16 ppb
1.4 ppb
CO
0.2 ppb
0.23 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
O3
60.48 ppb
39.25 ppb
28.91 ppb
65.39 ppb
AQI
52
66
52
59
Phấn hoa

Cây

5
2
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
0
0
PM10
0.49 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.70 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
3.69 ppb
2.49 ppb
8.61 ppb
17.01 ppb
SO2
1.16 ppb
1.4 ppb
0.87 ppb
1.39 ppb
CO
0.21 ppb
0.22 ppb
0.24 ppb
0.32 ppb
O3
28.91 ppb
65.39 ppb
42.59 ppb
19.62 ppb
AQI
49
49
77
75
Phấn hoa

Cây

0
0
2
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.41 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.71 μg/ft3
NO2
7.05 ppb
2.67 ppb
7.09 ppb
28.86 ppb
SO2
1.3 ppb
2.41 ppb
1.32 ppb
1.47 ppb
CO
0.25 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
0.45 ppb
O3
18.08 ppb
54.79 ppb
57.67 ppb
10.47 ppb