Các địa điểm lân cận
Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Wharton, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Pennwalt Park, Hoa Kỳ
Kopernicus Triangle, Hoa Kỳ
Chinatown Friendship Gate, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Philadelphia, Hoa Kỳ

63°
Nhiều mây
Cảm thấy như 63°
·
High70°Low57°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
96
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345