Các địa điểm lân cận
San Jose, California, Hoa Kỳ
Buena Vista, California, Hoa Kỳ
Santa Clara, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Saint James Square Historic District, Hoa Kỳ
Saint James Square, Hoa Kỳ
San Jose Downtown Historic District, Hoa Kỳ

Thời tiết tại San Jose, Hoa Kỳ

56°
Nhiều mây
Cảm thấy như 56°
·
High64°Low44°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
4/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
5/5
012345