Các địa điểm lân cận
San Jose, California, Hoa Kỳ
Buena Vista, California, Hoa Kỳ
Santa Clara, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Saint James Square Historic District, Hoa Kỳ
Saint James Square, Hoa Kỳ
San Jose Downtown Historic District, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở San Jose, California, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở San Jose, Hoa Kỳ

PM10
0.44 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
5.38 ppb
SO2
5.19 ppb
CO
5.13 ppb
O3
52.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở San Jose, Hoa Kỳ

Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
2/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở San Jose, Hoa Kỳ

Th 6, 24 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
82
45
32
38
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

2
2
2
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

3
3
3
3
Ngày tiếp theo
PM10
0.44 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
1.06 ppb
3.3 ppb
3.8 ppb
1.29 ppb
SO2
0.54 ppb
0.81 ppb
0.61 ppb
0.77 ppb
CO
0.12 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.12 ppb
O3
64.26 ppb
39.14 ppb
18.63 ppb
43.49 ppb
AQI
32
38
0
0
Phấn hoa

Cây

2
3
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

3
3
-
Không có
-
Không có
PM10
0.33 μg/ft3
0.44 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.20 μg/ft3
0.29 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
3.8 ppb
1.29 ppb
N/A
N/A
SO2
0.61 ppb
0.77 ppb
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
0.12 ppb
N/A
N/A
O3
18.63 ppb
43.49 ppb
N/A
N/A