Các địa điểm lân cận
San Antonio, Texas, Hoa Kỳ
Hạt Bexar, Texas, Hoa Kỳ
Công viên Olmos, Texas, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Plaza de las Islas, Hoa Kỳ
La Villita Park, Hoa Kỳ
Milam Square, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở San Antonio, Texas, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở San Antonio, Hoa Kỳ

PM10
0.47 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
5.13 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
27.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở San Antonio, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở San Antonio, Hoa Kỳ

Th 4, 22 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
47
48
40
39
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
3
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.51 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
1.07 ppb
1.44 ppb
4.49 ppb
3.24 ppb
SO2
0.49 ppb
0.61 ppb
0.69 ppb
0.61 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
44.77 ppb
47.39 ppb
26.09 ppb
25.84 ppb
AQI
39
53
52
37
Phấn hoa

Cây

0
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
4
2
PM10
0.41 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
1.61 ppb
1.65 ppb
4.54 ppb
SO2
0.61 ppb
0.7 ppb
0.7 ppb
0.76 ppb
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
25.84 ppb
46.72 ppb
48.7 ppb
28.16 ppb