Các địa điểm lân cận
Các Bronx, Newyork, Hoa Kỳ
Vân Nest, Newyork, Hoa Kỳ
Công viên Morris, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Matthews-Muliner Playground, Hoa Kỳ
Van Nest Memorial Square, Hoa Kỳ
World of Birds, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Các Bronx, Newyork, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Các Bronx, Hoa Kỳ

PM10
0.75 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.56 μg/ft3
NO2
7.81 ppb
SO2
5.81 ppb
CO
5.19 ppb
O3
42.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Các Bronx, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Các Bronx, Hoa Kỳ

Th 2, 20 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
57
59
62
66
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.63 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.74 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
12.48 ppb
16.57 ppb
11.53 ppb
6.14 ppb
SO2
2.01 ppb
2.02 ppb
2.63 ppb
3.05 ppb
CO
0.2 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
0.23 ppb
O3
41.05 ppb
23.45 ppb
22.2 ppb
60.71 ppb
AQI
62
66
67
86
Phấn hoa

Cây

1
1
2
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.75 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.96 μg/ft3
1.24 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.86 μg/ft3
NO2
11.53 ppb
6.14 ppb
17.66 ppb
28.28 ppb
SO2
2.63 ppb
3.05 ppb
2.2 ppb
2.19 ppb
CO
0.22 ppb
0.23 ppb
0.3 ppb
0.5 ppb
O3
22.2 ppb
60.71 ppb
45.22 ppb
3.35 ppb
AQI
56
58
0
0
Phấn hoa

Cây

3
5
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.54 μg/ft3
0.64 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.38 μg/ft3
0.45 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
14.83 ppb
9.05 ppb
N/A
N/A
SO2
1.49 ppb
2.52 ppb
N/A
N/A
CO
0.29 ppb
0.21 ppb
N/A
N/A
O3
8.57 ppb
43.69 ppb
N/A
N/A