Các địa điểm lân cận
Các Bronx, Newyork, Hoa Kỳ
Vân Nest, Newyork, Hoa Kỳ
Công viên Morris, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Matthews-Muliner Playground, Hoa Kỳ
Van Nest Memorial Square, Hoa Kỳ
World of Birds, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Các Bronx, Newyork, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Các Bronx, Hoa Kỳ

PM10
0.48 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
NO2
1.69 ppb
SO2
3.38 ppb
CO
5.19 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
73.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Các Bronx, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Các Bronx, Hoa Kỳ

Th 5, 11 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
AQI
38
40
54
45
Phấn hoa

Cây

3
4
5
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
3.01 ppb
2.36 ppb
6.31 ppb
6.27 ppb
SO2
0.49 ppb
0.45 ppb
0.9 ppb
1.03 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
O3
39.91 ppb
47.07 ppb
42.77 ppb
43.93 ppb
AQI
56
0
0
0
Phấn hoa

Cây

2
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.64 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.45 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
6.62 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
1.36 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.2 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
27.99 ppb
N/A
N/A
N/A