Các địa điểm lân cận
Dallas, Texas, Hoa Kỳ
Hạt Dallas, Texas, Hoa Kỳ
Vách đá sồi, Texas, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Butcher Shop Steakhouse (Closed), Hoa Kỳ
Dealey Plaza Park, Hoa Kỳ
Placid Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Dallas, Hoa Kỳ

PM10
0.47 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
5.13 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
27.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Dallas, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Dallas, Hoa Kỳ

Th 4, 22 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
48
40
39
53
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
0
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

3
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.48 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
1.44 ppb
4.49 ppb
3.24 ppb
1.61 ppb
SO2
0.61 ppb
0.69 ppb
0.61 ppb
0.7 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
47.39 ppb
26.09 ppb
25.84 ppb
46.72 ppb
AQI
39
53
52
37
Phấn hoa

Cây

0
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
4
2
PM10
0.41 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
1.61 ppb
1.65 ppb
4.54 ppb
SO2
0.61 ppb
0.7 ppb
0.7 ppb
0.76 ppb
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
25.84 ppb
46.72 ppb
48.7 ppb
28.16 ppb