ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ดัลลัส, เท็กซัส, สหรัฐ
ดัลลัสเคาน์ตี้, เท็กซัส, สหรัฐ
โอ๊คคลิฟ, เท็กซัส, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Butcher Shop Steakhouse (Closed), สหรัฐ
Dealey Plaza Park, สหรัฐ
Placid Heliport, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ดัลลัส ดัลลัส, เท็กซัส, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ดัลลัส, สหรัฐ

PM10
0.81 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.65 μg/ft3
NO2
13.13 ppb
SO2
12.31 ppb
CO
12.13 ppb
O3
42.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ดัลลัส, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ดัลลัส, สหรัฐ

ศ. 24 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
63
80
76
48
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
2
1
PM10
0.83 μg/ft3
1.15 μg/ft3
0.94 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.55 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
0.54 ppb
0.41 ppb
0.57 ppb
1.07 ppb
SO2
0.3 ppb
0.22 ppb
0.31 ppb
0.32 ppb
CO
0.24 ppb
0.29 ppb
0.23 ppb
0.16 ppb
O3
37.53 ppb
49.42 ppb
38.2 ppb
29.14 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
52
58
53
47
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
2
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
0.64 ppb
0.37 ppb
0.58 ppb
0.69 ppb
SO2
0.31 ppb
0.18 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
CO
0.19 ppb
0.2 ppb
0.16 ppb
0.12 ppb
O3
31.02 ppb
40.24 ppb
31.49 ppb
24.47 ppb