ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
นครฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐ
ใจกลางเมือง, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐ
วอร์ตัน, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Pennwalt Park, สหรัฐ
Kopernicus Triangle, สหรัฐ
Chinatown Friendship Gate, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน นครฟิลาเดลเฟีย นครฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน นครฟิลาเดลเฟีย, สหรัฐ

PM10
0.53 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.36 μg/ft3
NO2
9.5 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.31 ppb
O3
27.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน นครฟิลาเดลเฟีย, สหรัฐ

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน นครฟิลาเดลเฟีย, สหรัฐ

พฤ. 23 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
43
34
24
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
5
5
4

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
4
3
1
วันถัดไป
PM10
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.67 ppb
0.3 ppb
1.69 ppb
0.94 ppb
SO2
0.06 ppb
0.04 ppb
0.05 ppb
0.05 ppb
CO
0.17 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.15 ppb
O3
38.58 ppb
46.19 ppb
30.77 ppb
25.89 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
24
33
37
41
ละอองเกสร

ต้นไม้

4
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
3
4
5
PM10
0.11 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.94 ppb
0.28 ppb
0.42 ppb
0.57 ppb
SO2
0.05 ppb
0.03 ppb
0.02 ppb
0.15 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
25.89 ppb
39.7 ppb
39.19 ppb
49.5 ppb