ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เมืองนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐ
เขตการเงิน, นิวยอร์ก, สหรัฐ
ที่อยู่อาศัย Hillman, นิวยอร์ก, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
African Burial Ground National Monument, สหรัฐ
Commons Historic District, สหรัฐ
Printing House Square, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เมืองนิวยอร์ก เมืองนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน เมืองนิวยอร์ก, สหรัฐ

PM10
1.55 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.40 μg/ft3
NO2
19.63 ppb
SO2
17 ppb
CO
15.31 ppb
O3
56.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เมืองนิวยอร์ก, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เมืองนิวยอร์ก, สหรัฐ

ศ. 24 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
68
28
21
24
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
3
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.79 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.56 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
9.96 ppb
4.4 ppb
5.43 ppb
4.81 ppb
SO2
0.86 ppb
0.25 ppb
0.5 ppb
0.46 ppb
CO
0.29 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
O3
28.65 ppb
24.03 ppb
24.43 ppb
23.65 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
28
21
24
19
ละอองเกสร

ต้นไม้

3
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.22 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
4.4 ppb
5.43 ppb
4.81 ppb
4.52 ppb
SO2
0.25 ppb
0.5 ppb
0.46 ppb
0.23 ppb
CO
0.19 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
O3
24.03 ppb
24.43 ppb
23.65 ppb
20.86 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
42
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.02 μg/ft3
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.02 μg/ft3
0.11 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.73 ppb
0.97 ppb
N/A
N/A
SO2
0.2 ppb
0.25 ppb
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
N/A
N/A
O3
37.16 ppb
50.57 ppb
N/A
N/A