ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
บรองซ์, นิวยอร์ก, สหรัฐ
แวนเนส, นิวยอร์ก, สหรัฐ
มอร์ริสพาร์ค, นิวยอร์ก, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Matthews-Muliner Playground, สหรัฐ
Van Nest Memorial Square, สหรัฐ
World of Birds, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน บรองซ์ บรองซ์, นิวยอร์ก, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน บรองซ์, สหรัฐ

PM10
1.75 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
NO2
11.69 ppb
SO2
6.5 ppb
CO
5.19 ppb
O3
มลพิษหลัก
35.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน บรองซ์, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน บรองซ์, สหรัฐ

พฤ. 18 เมษายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
43
32
34
42
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.36 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.45 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
12.04 ppb
6.24 ppb
11.7 ppb
24.97 ppb
SO2
2.14 ppb
1.81 ppb
1.9 ppb
2.39 ppb
CO
0.18 ppb
0.16 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
O3
21.99 ppb
38.31 ppb
31.63 ppb
12.95 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
38
38
42
34
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
3
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.33 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
17.41 ppb
5 ppb
6.93 ppb
11.36 ppb
SO2
2.38 ppb
1.48 ppb
1.21 ppb
1.17 ppb
CO
0.17 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
12.7 ppb
37.84 ppb
43.15 ppb
30.6 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
25
29
34
46
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
4
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
9.16 ppb
3.71 ppb
9.82 ppb
29.91 ppb
SO2
1.44 ppb
0.75 ppb
0.87 ppb
2.19 ppb
CO
0.18 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
0.28 ppb
O3
23.78 ppb
35.56 ppb
31.18 ppb
5.02 ppb