ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ซานอันโตนิโอ, เท็กซัส, สหรัฐ
Bexar County, เท็กซัส, สหรัฐ
สวนสาธารณะ Olmos, เท็กซัส, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Plaza de las Islas, สหรัฐ
La Villita Park, สหรัฐ
Milam Square, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ซานอันโตนิโอ ซานอันโตนิโอ, เท็กซัส, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ซานอันโตนิโอ, สหรัฐ

PM10
0.58 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.43 μg/ft3
NO2
8.69 ppb
SO2
5.19 ppb
CO
5.19 ppb
O3
32.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ซานอันโตนิโอ, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ซานอันโตนิโอ, สหรัฐ

ศ. 17 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
46
32
61
92
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
2
2
วันถัดไป
PM10
0.22 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.21 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
2.65 ppb
1.17 ppb
0.36 ppb
0.23 ppb
SO2
0.11 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
0.08 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
42.51 ppb
36 ppb
63.63 ppb
66.26 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
61
92
69
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
2
1
PM10
0.21 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.20 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
1.17 ppb
0.36 ppb
0.23 ppb
1.11 ppb
SO2
0.11 ppb
0.13 ppb
0.08 ppb
0.1 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
O3
36 ppb
63.63 ppb
66.26 ppb
54.49 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
36
76
110
47
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
2
2
PM10
0.16 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
1.64 ppb
0.35 ppb
0.23 ppb
1.69 ppb
SO2
0.14 ppb
0.1 ppb
0.04 ppb
0.05 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
39.23 ppb
69.49 ppb
70.56 ppb
44.12 ppb