ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
แจ็กสันวิลล์, ฟลอริดา, สหรัฐ
Duval County, ฟลอริดา, สหรัฐ
บรูคลิน, ฟลอริดา, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hemming Park, สหรัฐ
Jacksonville Police Heliport, สหรัฐ
Jacksonville Pre-Trial Detention Facility Heliport, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน แจ็กสันวิลล์ แจ็กสันวิลล์, ฟลอริดา, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน แจ็กสันวิลล์, สหรัฐ

PM10
0.68 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.51 μg/ft3
NO2
7.13 ppb
SO2
5.31 ppb
CO
5.13 ppb
O3
30.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน แจ็กสันวิลล์, สหรัฐ

ต้นไม้
2/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน แจ็กสันวิลล์, สหรัฐ

พฤ. 16 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
30
23
28
42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.07 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
0.78 ppb
2.97 ppb
1.84 ppb
0.61 ppb
SO2
0.13 ppb
0.19 ppb
0.2 ppb
0.25 ppb
CO
0.13 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
31.94 ppb
20.83 ppb
23.22 ppb
48.95 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
28
42
48
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
3
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
1
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.29 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.17 μg/ft3
N/A
PM25
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.11 μg/ft3
N/A
NO2
1.84 ppb
0.61 ppb
0.94 ppb
N/A
SO2
0.2 ppb
0.25 ppb
0.48 ppb
N/A
CO
0.17 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
N/A
O3
23.22 ppb
48.95 ppb
50.41 ppb
N/A