Các địa điểm lân cận
Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ
Quận Duval, Florida, Hoa Kỳ
Brooklyn, Florida, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hemming Park, Hoa Kỳ
Jacksonville Police Heliport, Hoa Kỳ
Jacksonville Pre-Trial Detention Facility Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Jacksonville, Hoa Kỳ

PM10
0.34 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.26 μg/ft3
NO2
5.69 ppb
SO2
5.13 ppb
CO
5.13 ppb
O3
42.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Jacksonville, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
4/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Jacksonville, Hoa Kỳ

CN, 26 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
40
33
37
45
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

5
3
2
4
Ngày tiếp theo
PM10
0.38 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.28 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
8.33 ppb
7.9 ppb
1.16 ppb
1.44 ppb
SO2
0.54 ppb
0.59 ppb
0.45 ppb
0.27 ppb
CO
0.17 ppb
0.15 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
26.45 ppb
17.87 ppb
45.69 ppb
45.33 ppb
AQI
33
37
45
27
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

3
2
4
5
PM10
0.37 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
7.9 ppb
1.16 ppb
1.44 ppb
9.48 ppb
SO2
0.59 ppb
0.45 ppb
0.27 ppb
0.38 ppb
CO
0.15 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.15 ppb
O3
17.87 ppb
45.69 ppb
45.33 ppb
19.37 ppb
AQI
33
47
91
50
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

5
4
5
4
PM10
0.35 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
7.51 ppb
0.96 ppb
2.2 ppb
4.7 ppb
SO2
0.44 ppb
0.35 ppb
0.28 ppb
0.42 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
O3
15.74 ppb
58.39 ppb
66.94 ppb
45.49 ppb
AQI
47
61
103
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

2
3
2
-
Không có
PM10
0.48 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.59 μg/ft3
N/A
PM25
0.31 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.39 μg/ft3
N/A
NO2
6.09 ppb
0.99 ppb
1.86 ppb
N/A
SO2
0.28 ppb
0.37 ppb
0.36 ppb
N/A
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
N/A
O3
27.86 ppb
64.7 ppb
68.53 ppb
N/A