Các địa điểm lân cận
Austin, Texas, Hoa Kỳ
Pershing, Texas, Hoa Kỳ
Sâu xoáy, Texas, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Capitol National Bank Building Heliport, Hoa Kỳ
Shoal Beach, Hoa Kỳ
Wooldridge Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Austin, Texas, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Austin, Hoa Kỳ

PM10
0.81 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.65 μg/ft3
NO2
13.13 ppb
SO2
12.31 ppb
CO
12.13 ppb
O3
42.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Austin, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Austin, Hoa Kỳ

Th 6, 24 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
70
66
52
63
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
2
1
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.98 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.83 μg/ft3
PM25
0.64 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.55 μg/ft3
NO2
0.35 ppb
0.56 ppb
1.15 ppb
0.54 ppb
SO2
0.2 ppb
0.29 ppb
0.38 ppb
0.3 ppb
CO
0.23 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
0.24 ppb
O3
44.12 ppb
36.46 ppb
32.12 ppb
37.53 ppb
AQI
63
80
76
48
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
2
1
PM10
0.83 μg/ft3
1.15 μg/ft3
0.94 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.55 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
0.54 ppb
0.41 ppb
0.57 ppb
1.07 ppb
SO2
0.3 ppb
0.22 ppb
0.31 ppb
0.32 ppb
CO
0.24 ppb
0.29 ppb
0.23 ppb
0.16 ppb
O3
37.53 ppb
49.42 ppb
38.2 ppb
29.14 ppb
AQI
52
58
53
47
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
2
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
0.64 ppb
0.37 ppb
0.58 ppb
0.69 ppb
SO2
0.31 ppb
0.18 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
CO
0.19 ppb
0.2 ppb
0.16 ppb
0.12 ppb
O3
31.02 ppb
40.24 ppb
31.49 ppb
24.47 ppb