Các địa điểm lân cận
Houston, Texas, Hoa Kỳ
Công viên Glen, Texas, Hoa Kỳ
Brook Smith, Texas, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Texas Commerce Bank Building Heliport, Hoa Kỳ
Emergency-1 Houston Center Heliport, Hoa Kỳ
Police Headquarters Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Houston, Texas, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Houston, Hoa Kỳ

PM10
1.21 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.87 μg/ft3
NO2
28.69 ppb
SO2
5.69 ppb
CO
5.38 ppb
O3
33.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Houston, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Houston, Hoa Kỳ

CN, 26 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
87
55
47
53
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
1.11 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.63 μg/ft3
PM25
0.76 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
1.12 ppb
1.12 ppb
1.88 ppb
0.95 ppb
SO2
0.25 ppb
0.2 ppb
0.11 ppb
0.18 ppb
CO
0.22 ppb
0.17 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
O3
50.03 ppb
48.59 ppb
31.5 ppb
43.33 ppb
AQI
47
53
62
64
Phấn hoa

Cây

0
0
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
2
1
PM10
0.44 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.75 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
1.88 ppb
0.95 ppb
1.09 ppb
1.84 ppb
SO2
0.11 ppb
0.18 ppb
0.27 ppb
0.24 ppb
CO
0.16 ppb
0.17 ppb
0.17 ppb
0.17 ppb
O3
31.5 ppb
43.33 ppb
46.21 ppb
34.81 ppb
AQI
58
41
39
32
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
0
0
PM10
0.59 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
2.13 ppb
0.97 ppb
1.32 ppb
2.13 ppb
SO2
0.2 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
CO
0.18 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
24.79 ppb
40.1 ppb
39.63 ppb
27.35 ppb