Các địa điểm lân cận
Houston, Texas, Hoa Kỳ
Công viên Glen, Texas, Hoa Kỳ
Brook Smith, Texas, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Texas Commerce Bank Building Heliport, Hoa Kỳ
Emergency-1 Houston Center Heliport, Hoa Kỳ
Police Headquarters Heliport, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Houston, Texas, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Houston, Hoa Kỳ

PM10
0.39 μg/ft3
PM25
0.39 μg/ft3
NO2
7.38 ppb
SO2
0.88 ppb
CO
5.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
83.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Houston, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Houston, Hoa Kỳ

CN, 21 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
37
33
40
47
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.40 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
6.2 ppb
5.91 ppb
3.4 ppb
3.94 ppb
SO2
0.53 ppb
0.54 ppb
1 ppb
0.77 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
O3
36.96 ppb
31.2 ppb
48.5 ppb
46.74 ppb
AQI
33
40
47
38
Phấn hoa

Cây

1
1
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.48 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
5.91 ppb
3.4 ppb
3.94 ppb
6.09 ppb
SO2
0.54 ppb
1 ppb
0.77 ppb
0.61 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
31.2 ppb
48.5 ppb
46.74 ppb
37.17 ppb
AQI
36
40
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.47 μg/ft3
0.48 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.24 μg/ft3
0.25 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
5.35 ppb
2.64 ppb
N/A
N/A
SO2
0.56 ppb
0.83 ppb
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
N/A
N/A
O3
31.35 ppb
47.76 ppb
N/A
N/A