Các địa điểm lân cận
Chicago, Illinois, Hoa Kỳ
Bridgeport, Illinois, Hoa Kỳ
Lower West Side, Illinois, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Dvorak Park, Hoa Kỳ
McGuane Park, Hoa Kỳ
Bosley Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Chicago, Hoa Kỳ

PM10
0.97 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.45 μg/ft3
NO2
35.13 ppb
SO2
15.5 ppb
CO
15.19 ppb
O3
65.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Chicago, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Chicago, Hoa Kỳ

Th 7, 13 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
45
43
33
35
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
0
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.41 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.38 ppb
1.01 ppb
0.91 ppb
0.89 ppb
SO2
0.43 ppb
0.39 ppb
0.12 ppb
0.05 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
46.83 ppb
39.84 ppb
36.43 ppb
40.92 ppb
AQI
43
33
35
39
Phấn hoa

Cây

0
0
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
1
1
PM10
0.38 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
1.01 ppb
0.91 ppb
0.89 ppb
0.88 ppb
SO2
0.39 ppb
0.12 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
39.84 ppb
36.43 ppb
40.92 ppb
44.29 ppb
AQI
32
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.18 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.12 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
0.99 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.07 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
31.5 ppb
N/A
N/A
N/A