Các địa điểm lân cận
Chicago, Illinois, Hoa Kỳ
Bridgeport, Illinois, Hoa Kỳ
Lower West Side, Illinois, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Dvorak Park, Hoa Kỳ
McGuane Park, Hoa Kỳ
Bosley Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Chicago, Hoa Kỳ

PM10
0.30 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
42.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Chicago, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
2/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Chicago, Hoa Kỳ

Th 3, 28 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
45
38
32
46
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
2
2
2
Ngày tiếp theo
PM10
0.29 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.34 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
0.51 ppb
1.73 ppb
1.49 ppb
0.46 ppb
SO2
0.23 ppb
0.22 ppb
0.53 ppb
1.39 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
49.21 ppb
36.65 ppb
32.34 ppb
55.43 ppb
AQI
32
46
69
47
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
2
3
3
PM10
0.24 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.27 μg/ft3
NO2
1.49 ppb
0.46 ppb
0.76 ppb
1.57 ppb
SO2
0.53 ppb
1.39 ppb
0.89 ppb
0.86 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
32.34 ppb
55.43 ppb
59.76 ppb
46.2 ppb
AQI
38
36
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.34 μg/ft3
0.36 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.32 ppb
1.19 ppb
N/A
N/A
SO2
0.86 ppb
0.37 ppb
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
N/A
N/A
O3
38.1 ppb
37.1 ppb
N/A
N/A