Các địa điểm lân cận
thành phố Manhattan, Newyork, Hoa Kỳ
Đồi Carnegie, Newyork, Hoa Kỳ
Hạt New York, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Great Lawn, Hoa Kỳ
Belvedere Castle, Hoa Kỳ
West 87th Street Garden, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở thành phố Manhattan, Newyork, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở thành phố Manhattan, Hoa Kỳ

PM10
1.55 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.40 μg/ft3
NO2
19.63 ppb
SO2
17 ppb
CO
15.31 ppb
O3
56.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở thành phố Manhattan, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở thành phố Manhattan, Hoa Kỳ

Th 6, 24 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
59
72
68
28
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
1
1
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
1
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.65 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.45 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
1.25 ppb
4.92 ppb
9.96 ppb
4.4 ppb
SO2
1.01 ppb
0.78 ppb
0.86 ppb
0.25 ppb
CO
0.2 ppb
0.23 ppb
0.29 ppb
0.19 ppb
O3
61.44 ppb
56.58 ppb
28.65 ppb
24.03 ppb
AQI
28
21
24
19
Phấn hoa

Cây

3
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.22 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
4.4 ppb
5.43 ppb
4.81 ppb
4.52 ppb
SO2
0.25 ppb
0.5 ppb
0.46 ppb
0.23 ppb
CO
0.19 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
O3
24.03 ppb
24.43 ppb
23.65 ppb
20.86 ppb
AQI
35
42
0
0
Phấn hoa

Cây

0
1
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.02 μg/ft3
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.02 μg/ft3
0.11 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.73 ppb
0.97 ppb
N/A
N/A
SO2
0.2 ppb
0.25 ppb
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
N/A
N/A
O3
37.16 ppb
50.57 ppb
N/A
N/A