Các địa điểm lân cận
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Công viên Echo, California, Hoa Kỳ
Boyle Heights, California, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hotel New Otani Los Angeles Heliport, Hoa Kỳ
Parker Center Heliport, Hoa Kỳ
District 07 Helistop, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Los Angeles, Hoa Kỳ

PM10
0.33 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
NO2
1.81 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Los Angeles, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Los Angeles, Hoa Kỳ

Th 3, 28 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
25
29
63
67
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
2
1
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.26 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
3.49 ppb
0.83 ppb
0.86 ppb
0.86 ppb
SO2
0.3 ppb
0.29 ppb
0.42 ppb
0.33 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
19.58 ppb
35.47 ppb
59.95 ppb
56.11 ppb
AQI
29
63
67
29
Phấn hoa

Cây

2
1
2
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.17 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
0.83 ppb
0.86 ppb
0.86 ppb
3.62 ppb
SO2
0.29 ppb
0.42 ppb
0.33 ppb
0.41 ppb
CO
0.11 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
35.47 ppb
59.95 ppb
56.11 ppb
24.39 ppb
AQI
32
54
52
26
Phấn hoa

Cây

2
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.15 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
1.59 ppb
0.62 ppb
0.82 ppb
3.47 ppb
SO2
0.3 ppb
0.44 ppb
0.39 ppb
0.36 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
39.98 ppb
55.3 ppb
52.48 ppb
20.54 ppb
AQI
31
49
47
0
Phấn hoa

Cây

1
1
1
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.23 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.28 μg/ft3
N/A
PM25
0.12 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
N/A
NO2
1.75 ppb
0.62 ppb
0.82 ppb
N/A
SO2
0.33 ppb
0.41 ppb
0.27 ppb
N/A
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
N/A
O3
38.58 ppb
53.12 ppb
46.93 ppb
N/A