ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ออสติน, เท็กซัส, สหรัฐ
Pershing, เท็กซัส, สหรัฐ
วนลึก, เท็กซัส, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Capitol National Bank Building Heliport, สหรัฐ
Shoal Beach, สหรัฐ
Wooldridge Park, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ออสติน ออสติน, เท็กซัส, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ออสติน, สหรัฐ

PM10
0.77 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.36 μg/ft3
NO2
0.31 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
41.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ออสติน, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ออสติน, สหรัฐ

จ. 15 เมษายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
41
45
35
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.38 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.35 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
0.75 ppb
1.07 ppb
0.88 ppb
0.53 ppb
SO2
0.19 ppb
0.21 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
40.55 ppb
36.63 ppb
32.16 ppb
34.19 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
45
35
33
37
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.43 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
0.88 ppb
0.53 ppb
0.64 ppb
0.98 ppb
SO2
0.19 ppb
0.18 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
32.16 ppb
34.19 ppb
35.45 ppb
32.39 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
38
32
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.37 μg/ft3
0.31 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.24 μg/ft3
0.20 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
0.98 ppb
0.56 ppb
N/A
N/A
SO2
0.19 ppb
0.14 ppb
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
N/A
N/A
O3
32.21 ppb
35.04 ppb
N/A
N/A