ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ฟีนิกซ์, แอริโซนา, สหรัฐ
ใจกลางเมือง, แอริโซนา, สหรัฐ
Estrella Estates Family Park, แอริโซนา, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Patriot Square, สหรัฐ
America West Arena, สหรัฐ
KOOL Heliport, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ฟีนิกซ์ ฟีนิกซ์, แอริโซนา, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ฟีนิกซ์, สหรัฐ

PM10
0.56 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
73.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ฟีนิกซ์, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ฟีนิกซ์, สหรัฐ

ส. 18 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
93
57
44
84
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.54 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.44 ppb
2.12 ppb
1.81 ppb
0.21 ppb
SO2
0.12 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
CO
0.11 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
O3
65.62 ppb
50.37 ppb
49.78 ppb
68.83 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
44
84
99
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
1
1
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.38 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.52 μg/ft3
N/A
PM25
0.14 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
N/A
NO2
1.81 ppb
0.21 ppb
0.39 ppb
N/A
SO2
0.16 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
N/A
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
N/A
O3
49.78 ppb
68.83 ppb
67.55 ppb
N/A