Các địa điểm lân cận
Vòng tròn Logan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Shaw, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Adams Morgan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Major General John A Logan Statue, Hoa Kỳ
Logan Circle, Hoa Kỳ
Mary McLeod Bethune Council House National Historic Site, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Vòng tròn Logan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Vòng tròn Logan, Hoa Kỳ

PM10
0.53 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.41 μg/ft3
NO2
8.69 ppb
SO2
6.19 ppb
CO
5.19 ppb
O3
42.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Vòng tròn Logan, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Vòng tròn Logan, Hoa Kỳ

CN, 26 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
81
51
32
45
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

4
3
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.48 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
3.01 ppb
7.28 ppb
3.33 ppb
1.14 ppb
SO2
0.78 ppb
1.09 ppb
1.56 ppb
1.1 ppb
CO
0.17 ppb
0.2 ppb
0.16 ppb
0.15 ppb
O3
61.12 ppb
35.28 ppb
33.96 ppb
55.11 ppb
AQI
32
45
76
53
Phấn hoa

Cây

5
5
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
PM10
0.28 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.57 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
3.33 ppb
1.14 ppb
1.64 ppb
3.86 ppb
SO2
1.56 ppb
1.1 ppb
0.84 ppb
0.92 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
O3
33.96 ppb
55.11 ppb
62.43 ppb
43.74 ppb
AQI
32
40
50
41
Phấn hoa

Cây

1
5
2
4

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
1
1
PM10
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
2.54 ppb
0.92 ppb
1.71 ppb
5 ppb
SO2
1.67 ppb
0.56 ppb
0.73 ppb
1.05 ppb
CO
0.16 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
32.8 ppb
49.03 ppb
54.36 ppb
39.2 ppb