Các địa điểm lân cận
Shaw, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Vòng tròn Logan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Bloomingdale, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Shaw Recreation Center, Hoa Kỳ
Carter G Woodson National Historic Site, Hoa Kỳ
Cardoza Playground, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Shaw, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Shaw, Hoa Kỳ

PM10
0.37 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.26 μg/ft3
NO2
2.5 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
0.19 ppb
O3
39 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Shaw, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
5/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Shaw, Hoa Kỳ

Th 3, 28 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
AQI
40
44
45
32
Phấn hoa

Cây

1
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
5
5
5
PM10
0.42 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
2.06 ppb
0.82 ppb
1.08 ppb
2.99 ppb
SO2
0.49 ppb
1.82 ppb
0.52 ppb
0.42 ppb
CO
0.16 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
O3
24.61 ppb
51.13 ppb
44.79 ppb
31.37 ppb
AQI
25
46
68
54
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

5
5
5
5
PM10
0.18 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.59 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
2.04 ppb
0.93 ppb
1.99 ppb
10.47 ppb
SO2
1.09 ppb
4.02 ppb
2.65 ppb
1.58 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
0.3 ppb
O3
25.8 ppb
54.75 ppb
56.5 ppb
22.69 ppb
AQI
37
42
62
42
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

5
5
5
5
PM10
0.34 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
2.31 ppb
0.85 ppb
1.87 ppb
4.27 ppb
SO2
0.84 ppb
0.66 ppb
0.69 ppb
0.46 ppb
CO
0.18 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
0.23 ppb
O3
25.11 ppb
51.42 ppb
55.33 ppb
27.39 ppb