Các địa điểm lân cận
Shaw, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Vòng tròn Logan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Bloomingdale, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Shaw Recreation Center, Hoa Kỳ
Carter G Woodson National Historic Site, Hoa Kỳ
Cardoza Playground, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Shaw, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Shaw, Hoa Kỳ

PM10
0.27 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
NO2
0.5 ppb
SO2
0.69 ppb
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
55.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Shaw, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Shaw, Hoa Kỳ

Th 7, 15 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
AQI
49
75
107
55
Phấn hoa

Cây

3
5
5
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

5
5
5
5
PM10
0.39 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.60 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
2.03 ppb
0.92 ppb
1.37 ppb
4.65 ppb
SO2
1.72 ppb
1.69 ppb
0.61 ppb
0.55 ppb
CO
0.17 ppb
0.21 ppb
0.2 ppb
0.25 ppb
O3
50.97 ppb
69.23 ppb
68.63 ppb
43.1 ppb
AQI
57
58
85
55
Phấn hoa

Cây

1
2
5
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

5
5
5
1
PM10
0.66 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.45 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
2.2 ppb
0.78 ppb
1.59 ppb
4.71 ppb
SO2
0.63 ppb
0.91 ppb
0.33 ppb
0.87 ppb
CO
0.21 ppb
0.2 ppb
0.2 ppb
0.25 ppb
O3
35.53 ppb
62.26 ppb
62.95 ppb
39.68 ppb
AQI
56
47
0
0
Phấn hoa

Cây

3
5
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
5
-
Không có
-
Không có
PM10
0.59 μg/ft3
0.40 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.40 μg/ft3
0.27 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.91 ppb
0.95 ppb
N/A
N/A
SO2
1.58 ppb
0.74 ppb
N/A
N/A
CO
0.22 ppb
0.18 ppb
N/A
N/A
O3
31.06 ppb
56.01 ppb
N/A
N/A