Các địa điểm lân cận
Edgewood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Metropolis View, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Edgewood Terrace, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Edgewood Playground, Hoa Kỳ
Edgewood Recreation Center, Hoa Kỳ
Edgewood Terrace Recreation Center, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Edgewood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Edgewood, Hoa Kỳ

PM10
0.54 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.25 μg/ft3
NO2
4.31 ppb
SO2
0.69 ppb
CO
0.19 ppb
O3
23.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Edgewood, Hoa Kỳ

Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Edgewood, Hoa Kỳ

Th 6, 24 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
54
36
54
79
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
3
4
Ngày tiếp theo
PM10
0.48 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
1.22 ppb
1.35 ppb
0.7 ppb
1.41 ppb
SO2
0.46 ppb
0.37 ppb
1.12 ppb
0.68 ppb
CO
0.18 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
40.5 ppb
27.77 ppb
59.94 ppb
62.98 ppb
AQI
36
54
79
62
Phấn hoa

Cây

0
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
3
4
2
PM10
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.40 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
1.35 ppb
0.7 ppb
1.41 ppb
2.94 ppb
SO2
0.37 ppb
1.12 ppb
0.68 ppb
0.41 ppb
CO
0.18 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.2 ppb
O3
27.77 ppb
59.94 ppb
62.98 ppb
53.97 ppb