Các địa điểm lân cận
Công viên Stanton, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Đông Trung bộ, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
cuối của phía đông, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hine Recreation Center, Hoa Kỳ
Ludlow/Taylor Recreation Center, Hoa Kỳ
Puck Fountain, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Công viên Stanton, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Công viên Stanton, Hoa Kỳ

PM10
1.44 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
1.11 μg/ft3
NO2
22.13 ppb
SO2
13.5 ppb
CO
12.31 ppb
O3
48.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Công viên Stanton, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Công viên Stanton, Hoa Kỳ

CN, 19 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
50
50
49
78
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
4
3
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
3
Ngày tiếp theo
PM10
0.54 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
7.78 ppb
2.43 ppb
1.14 ppb
1.56 ppb
SO2
1.32 ppb
1.24 ppb
1.39 ppb
1.05 ppb
CO
0.24 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
O3
34.19 ppb
36.14 ppb
59.01 ppb
60.16 ppb
AQI
50
49
78
43
Phấn hoa

Cây

4
3
3
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
3
2
PM10
0.46 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.37 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
2.43 ppb
1.14 ppb
1.56 ppb
2.97 ppb
SO2
1.24 ppb
1.39 ppb
1.05 ppb
0.65 ppb
CO
0.19 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
O3
36.14 ppb
59.01 ppb
60.16 ppb
41.15 ppb
AQI
37
45
60
45
Phấn hoa

Cây

5
4
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
1
1
0
PM10
0.33 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
1.59 ppb
1.12 ppb
1.99 ppb
3.87 ppb
SO2
0.88 ppb
1.15 ppb
0.97 ppb
0.98 ppb
CO
0.18 ppb
0.18 ppb
0.18 ppb
0.2 ppb
O3
39.07 ppb
54.63 ppb
56.48 ppb
43.97 ppb