Các địa điểm lân cận
Công viên Stanton, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Đông Trung bộ, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
cuối của phía đông, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hine Recreation Center, Hoa Kỳ
Ludlow/Taylor Recreation Center, Hoa Kỳ
Puck Fountain, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Công viên Stanton, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Công viên Stanton, Hoa Kỳ

PM10
2.06 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
2.06 μg/ft3
NO2
7.38 ppb
SO2
1.31 ppb
CO
9.81 ppb
O3
77 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Công viên Stanton, Hoa Kỳ

Cây
3/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Công viên Stanton, Hoa Kỳ

CN, 21 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
AQI
37
41
45
33
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.30 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.21 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
3.68 ppb
1.53 ppb
3.24 ppb
5.68 ppb
SO2
1.26 ppb
1.07 ppb
0.84 ppb
1.09 ppb
CO
0.18 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
O3
34.51 ppb
47.96 ppb
45.69 ppb
32 ppb
AQI
32
39
0
0
Phấn hoa

Cây

5
5
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
1
-
Không có
-
Không có
PM10
0.08 μg/ft3
0.18 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.06 μg/ft3
0.13 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
2.88 ppb
3.03 ppb
N/A
N/A
SO2
1.34 ppb
1.65 ppb
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
0.16 ppb
N/A
N/A
O3
38.3 ppb
45.87 ppb
N/A
N/A