ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
สแตนตันพาร์ค, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
ภาคกลางตะวันออก, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
อีสต์เอนด์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hine Recreation Center, สหรัฐ
Ludlow/Taylor Recreation Center, สหรัฐ
Puck Fountain, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน สแตนตันพาร์ค สแตนตันพาร์ค, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

PM10
1.15 μg/ft3
PM25
0.71 μg/ft3
NO2
6.13 ppb
SO2
6 ppb
CO
5.19 ppb
O3
มลพิษหลัก
100.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

ต้นไม้
2/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

จ. 17 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
68
56
61
48
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

4
5
5
5
วันถัดไป
PM10
0.49 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
2.56 ppb
10.92 ppb
8.35 ppb
0.85 ppb
SO2
0.46 ppb
0.49 ppb
0.72 ppb
0.81 ppb
CO
0.19 ppb
0.28 ppb
0.27 ppb
0.18 ppb
O3
56.94 ppb
26.62 ppb
18.55 ppb
57.71 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
61
48
83
56
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

5
5
5
5
PM10
0.64 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.68 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.47 μg/ft3
NO2
8.35 ppb
0.85 ppb
2.06 ppb
7.13 ppb
SO2
0.72 ppb
0.81 ppb
0.69 ppb
1.6 ppb
CO
0.27 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.25 ppb
O3
18.55 ppb
57.71 ppb
62.97 ppb
42.9 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
57
98
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

5
5
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.63 μg/ft3
0.73 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.43 μg/ft3
0.50 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
5.53 ppb
1.05 ppb
N/A
N/A
SO2
1.18 ppb
3.04 ppb
N/A
N/A
CO
0.25 ppb
0.21 ppb
N/A
N/A
O3
23.7 ppb
76.76 ppb
N/A
N/A