ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
สแตนตันพาร์ค, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
ภาคกลางตะวันออก, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
อีสต์เอนด์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hine Recreation Center, สหรัฐ
Ludlow/Taylor Recreation Center, สหรัฐ
Puck Fountain, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน สแตนตันพาร์ค สแตนตันพาร์ค, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

PM10
1.27 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
1.00 μg/ft3
NO2
22.69 ppb
SO2
13.5 ppb
CO
12.31 ppb
O3
64.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

อ. 28 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
70
35
41
49
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.86 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.61 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
15.68 ppb
2.97 ppb
1.47 ppb
3.67 ppb
SO2
1.51 ppb
1.55 ppb
0.65 ppb
0.88 ppb
CO
0.27 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
O3
23.63 ppb
28.12 ppb
49.49 ppb
51.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
41
49
42
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
1
PM10
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
2.97 ppb
1.47 ppb
3.67 ppb
8.46 ppb
SO2
1.55 ppb
0.65 ppb
0.88 ppb
1.37 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
O3
28.12 ppb
49.49 ppb
51.67 ppb
32.74 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
29
42
48
63
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.82 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.58 μg/ft3
NO2
3.5 ppb
1.45 ppb
5.43 ppb
30.85 ppb
SO2
1.01 ppb
0.6 ppb
0.52 ppb
1.11 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.17 ppb
0.41 ppb
O3
30.61 ppb
50.35 ppb
48.68 ppb
7.41 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
41
66
96
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
2
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
1
1
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.38 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.41 μg/ft3
N/A
PM25
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
N/A
NO2
6.26 ppb
1.87 ppb
10.47 ppb
N/A
SO2
1.33 ppb
2.39 ppb
1.87 ppb
N/A
CO
0.22 ppb
0.16 ppb
0.25 ppb
N/A
O3
25.69 ppb
65.15 ppb
64.12 ppb
N/A