ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Chevy Chase, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
หมู่บ้าน Chevy Chase, รัฐแมรี่แลนด์, สหรัฐ
เฟรนด์ไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Lafayette Recreation Center, สหรัฐ
Chevy Chase Community Center, สหรัฐ
Francis G Newlands Park, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Chevy Chase Chevy Chase, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Chevy Chase, สหรัฐ

PM10
1.08 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.94 μg/ft3
NO2
24.38 ppb
SO2
22.31 ppb
CO
22.19 ppb
O3
54.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Chevy Chase, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Chevy Chase, สหรัฐ

ศ. 17 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
50
59
80
33
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
2
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.59 μg/ft3
0.63 μg/ft3
1.03 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.39 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
4.43 ppb
6.39 ppb
11.65 ppb
6.76 ppb
SO2
2.02 ppb
1.83 ppb
1.89 ppb
1.58 ppb
CO
0.17 ppb
0.22 ppb
0.26 ppb
0.14 ppb
O3
42.07 ppb
55.99 ppb
28.71 ppb
16.57 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
33
31
37
60
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
4
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
1
1
PM10
0.31 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.71 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
6.76 ppb
4.83 ppb
5.97 ppb
17.74 ppb
SO2
1.58 ppb
1.35 ppb
1.08 ppb
1.37 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
0.27 ppb
O3
16.57 ppb
29.22 ppb
38.68 ppb
14.91 ppb