Các địa điểm lân cận
Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Làng Chevy Chase, Maryland, Hoa Kỳ
Đỉnh cao tình bạn, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Lafayette Recreation Center, Hoa Kỳ
Chevy Chase Community Center, Hoa Kỳ
Francis G Newlands Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

PM10
1.21 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
1.21 μg/ft3
NO2
14.38 ppb
SO2
1.63 ppb
CO
12.19 ppb
O3
83.63 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Th 6, 19 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
31
31
43
44
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.29 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.35 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
8.95 ppb
6.77 ppb
2.44 ppb
7.2 ppb
SO2
1.6 ppb
2.09 ppb
1.49 ppb
0.87 ppb
CO
0.2 ppb
0.19 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
O3
28.58 ppb
25.73 ppb
42.96 ppb
42.34 ppb
AQI
31
43
44
61
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.32 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.73 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
6.77 ppb
2.44 ppb
7.2 ppb
28.98 ppb
SO2
2.09 ppb
1.49 ppb
0.87 ppb
1.78 ppb
CO
0.19 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
0.35 ppb
O3
25.73 ppb
42.96 ppb
42.34 ppb
6.94 ppb
AQI
68
54
0
0
Phấn hoa

Cây

5
5
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
1
-
Không có
-
Không có
PM10
0.85 μg/ft3
0.43 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.60 μg/ft3
0.29 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
22.57 ppb
2.79 ppb
N/A
N/A
SO2
1.95 ppb
1.57 ppb
N/A
N/A
CO
0.39 ppb
0.18 ppb
N/A
N/A
O3
4.38 ppb
51.1 ppb
N/A
N/A