Các địa điểm lân cận
Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Làng Chevy Chase, Maryland, Hoa Kỳ
Đỉnh cao tình bạn, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Lafayette Recreation Center, Hoa Kỳ
Chevy Chase Community Center, Hoa Kỳ
Francis G Newlands Park, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

PM10
0.34 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.24 μg/ft3
NO2
1.19 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
34.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
2/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Chevy Chase, Hoa Kỳ

Th 3, 21 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
59
49
49
77
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.70 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.49 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
17.01 ppb
7.05 ppb
2.67 ppb
7.09 ppb
SO2
1.39 ppb
1.3 ppb
2.41 ppb
1.32 ppb
CO
0.32 ppb
0.25 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
O3
19.62 ppb
18.08 ppb
54.79 ppb
57.67 ppb
AQI
49
49
77
75
Phấn hoa

Cây

0
0
2
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.41 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.71 μg/ft3
NO2
7.05 ppb
2.67 ppb
7.09 ppb
28.86 ppb
SO2
1.3 ppb
2.41 ppb
1.32 ppb
1.47 ppb
CO
0.25 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
0.45 ppb
O3
18.08 ppb
54.79 ppb
57.67 ppb
10.47 ppb