Các địa điểm lân cận
Bloomingdale, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Shaw, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Edgewood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Harry Thomas Senior Recreation Center, Hoa Kỳ
Langley Recreation Center, Hoa Kỳ
Howard Playground, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Bloomingdale, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Bloomingdale, Hoa Kỳ

PM10
0.34 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.24 μg/ft3
NO2
1.19 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
34.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Bloomingdale, Hoa Kỳ

Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
2/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Bloomingdale, Hoa Kỳ

Th 3, 21 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
59
49
49
77
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.70 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.49 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
17.01 ppb
7.05 ppb
2.67 ppb
7.09 ppb
SO2
1.39 ppb
1.3 ppb
2.41 ppb
1.32 ppb
CO
0.32 ppb
0.25 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
O3
19.62 ppb
18.08 ppb
54.79 ppb
57.67 ppb
AQI
49
49
77
75
Phấn hoa

Cây

0
0
2
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.41 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.71 μg/ft3
NO2
7.05 ppb
2.67 ppb
7.09 ppb
28.86 ppb
SO2
1.3 ppb
2.41 ppb
1.32 ppb
1.47 ppb
CO
0.25 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
0.45 ppb
O3
18.08 ppb
54.79 ppb
57.67 ppb
10.47 ppb