Các địa điểm lân cận
Cao nguyên Columbia, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Nhìn ra công viên, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Adams Morgan, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Columbia Heights Recreation Center, Hoa Kỳ
Banneker Recreation Center, Hoa Kỳ
Garfield Terrrace Senior Citizens Center, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Cao nguyên Columbia, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Cao nguyên Columbia, Hoa Kỳ

PM10
0.54 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.25 μg/ft3
NO2
4.31 ppb
SO2
0.69 ppb
CO
0.19 ppb
O3
23.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Cao nguyên Columbia, Hoa Kỳ

Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Cao nguyên Columbia, Hoa Kỳ

Th 6, 24 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
68
44
42
74
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

2
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.36 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.66 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
0.82 ppb
1.08 ppb
1.16 ppb
0.8 ppb
SO2
0.19 ppb
0.17 ppb
0.16 ppb
0.48 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
0.2 ppb
O3
56.31 ppb
43.33 ppb
49 ppb
68.51 ppb
AQI
42
74
86
54
Phấn hoa

Cây

0
0
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.41 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.48 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
1.16 ppb
0.8 ppb
1.32 ppb
1.22 ppb
SO2
0.16 ppb
0.48 ppb
0.38 ppb
0.46 ppb
CO
0.16 ppb
0.2 ppb
0.21 ppb
0.18 ppb
O3
49 ppb
68.51 ppb
58.17 ppb
40.5 ppb
AQI
36
54
79
62
Phấn hoa

Cây

0
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
3
4
2
PM10
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.40 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
1.35 ppb
0.7 ppb
1.41 ppb
2.94 ppb
SO2
0.37 ppb
1.12 ppb
0.68 ppb
0.41 ppb
CO
0.18 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.2 ppb
O3
27.77 ppb
59.94 ppb
62.98 ppb
53.97 ppb