Các địa điểm lân cận
Thành phố Washington, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Quảng trường Tư pháp, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Đông Trung bộ, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Seaton Playground, Hoa Kỳ
Fairfield Inn & Suites Washington. Dc Downtown, Hoa Kỳ
National Law Enforcement Officers Memorial, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Thành phố Washington, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Thành phố Washington, Hoa Kỳ

PM10
0.53 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.36 μg/ft3
NO2
9.5 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.31 ppb
O3
27.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Thành phố Washington, Hoa Kỳ

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Thành phố Washington, Hoa Kỳ

Th 5, 23 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
42
37
38
35
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
0
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

4
3
0
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.20 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.3 ppb
0.48 ppb
0.7 ppb
0.67 ppb
SO2
0.06 ppb
0.02 ppb
0.26 ppb
0.06 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.17 ppb
O3
43.5 ppb
38.41 ppb
39.69 ppb
38.58 ppb
AQI
38
35
43
34
Phấn hoa

Cây

0
1
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
4
3
PM10
0.19 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.7 ppb
0.67 ppb
0.3 ppb
1.69 ppb
SO2
0.26 ppb
0.06 ppb
0.04 ppb
0.05 ppb
CO
0.13 ppb
0.17 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
O3
39.69 ppb
38.58 ppb
46.19 ppb
30.77 ppb
AQI
24
33
37
41
Phấn hoa

Cây

4
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
3
4
5
PM10
0.11 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.94 ppb
0.28 ppb
0.42 ppb
0.57 ppb
SO2
0.05 ppb
0.03 ppb
0.02 ppb
0.15 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
25.89 ppb
39.7 ppb
39.19 ppb
49.5 ppb