ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
โคลัมเบียไฮทส์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
วิวสวนสาธารณะ, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
อดัมส์มอร์แกน, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Columbia Heights Recreation Center, สหรัฐ
Banneker Recreation Center, สหรัฐ
Garfield Terrrace Senior Citizens Center, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน โคลัมเบียไฮทส์ โคลัมเบียไฮทส์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน โคลัมเบียไฮทส์, สหรัฐ

PM10
0.63 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
NO2
5.69 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.19 ppb
O3
มลพิษหลัก
26.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน โคลัมเบียไฮทส์, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
5/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน โคลัมเบียไฮทส์, สหรัฐ

ส. 13 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
106
64
64
80
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

3
2
2
1
วันถัดไป
PM10
0.66 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.77 μg/ft3
PM25
0.46 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.53 μg/ft3
NO2
1.55 ppb
1.9 ppb
1.52 ppb
1.1 ppb
SO2
1.63 ppb
1.35 ppb
0.8 ppb
2.62 ppb
CO
0.21 ppb
0.24 ppb
0.26 ppb
0.22 ppb
O3
69.14 ppb
52.57 ppb
27.83 ppb
71.15 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
64
80
89
70
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
1
1
1
PM10
0.73 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.91 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.63 μg/ft3
NO2
1.52 ppb
1.1 ppb
1.7 ppb
2.21 ppb
SO2
0.8 ppb
2.62 ppb
1.38 ppb
0.84 ppb
CO
0.26 ppb
0.22 ppb
0.21 ppb
0.25 ppb
O3
27.83 ppb
71.15 ppb
57.14 ppb
35.19 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
66
65
86
64
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
5
4
PM10
0.76 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.83 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.58 μg/ft3
NO2
1.55 ppb
0.89 ppb
1.28 ppb
1.74 ppb
SO2
0.49 ppb
0.9 ppb
0.74 ppb
1.03 ppb
CO
0.24 ppb
0.22 ppb
0.2 ppb
0.25 ppb
O3
26.29 ppb
59.72 ppb
62.31 ppb
54.91 ppb