ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
คาโลรามาไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สวน Cookes, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
อดัมส์มอร์แกน, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Robert Emmet Statue, สหรัฐ
Mitchell Park Recreation Center, สหรัฐ
Habitat Sculpture, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน คาโลรามาไฮท์ คาโลรามาไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน คาโลรามาไฮท์, สหรัฐ

PM10
0.34 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.24 μg/ft3
NO2
1.19 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
34.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน คาโลรามาไฮท์, สหรัฐ

ต้นไม้
5/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
2/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน คาโลรามาไฮท์, สหรัฐ

อ. 21 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
66
52
59
49
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.65 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.70 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
2.49 ppb
8.61 ppb
17.01 ppb
7.05 ppb
SO2
1.4 ppb
0.87 ppb
1.39 ppb
1.3 ppb
CO
0.22 ppb
0.24 ppb
0.32 ppb
0.25 ppb
O3
65.39 ppb
42.59 ppb
19.62 ppb
18.08 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
49
49
77
75
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.41 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.71 μg/ft3
NO2
7.05 ppb
2.67 ppb
7.09 ppb
28.86 ppb
SO2
1.3 ppb
2.41 ppb
1.32 ppb
1.47 ppb
CO
0.25 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
0.45 ppb
O3
18.08 ppb
54.79 ppb
57.67 ppb
10.47 ppb