Các địa điểm lân cận
Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Kalorama Heights, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Sarah Rittenhouse Armillary Sphere, Hoa Kỳ
Pebble Garden Fountain, Hoa Kỳ
Forsythia Hill, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

PM10
1.08 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.94 μg/ft3
NO2
24.38 ppb
SO2
22.31 ppb
CO
22.19 ppb
O3
54.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

Th 6, 17 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
AQI
44
30
44
57
Phấn hoa

Cây

0
0
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.37 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.63 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
3.81 ppb
3.76 ppb
7.08 ppb
14.59 ppb
SO2
0.85 ppb
0.78 ppb
1 ppb
1.43 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
0.24 ppb
O3
30.2 ppb
36.62 ppb
36.08 ppb
18.73 ppb
AQI
42
50
59
80
Phấn hoa

Cây

0
0
1
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
1
1
PM10
0.38 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.63 μg/ft3
1.03 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.71 μg/ft3
NO2
7.18 ppb
4.43 ppb
6.39 ppb
11.65 ppb
SO2
1.47 ppb
2.02 ppb
1.83 ppb
1.89 ppb
CO
0.16 ppb
0.17 ppb
0.22 ppb
0.26 ppb
O3
19.68 ppb
42.07 ppb
55.99 ppb
28.71 ppb
AQI
33
31
37
60
Phấn hoa

Cây

0
1
4
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
1
1
PM10
0.31 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.71 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
6.76 ppb
4.83 ppb
5.97 ppb
17.74 ppb
SO2
1.58 ppb
1.35 ppb
1.08 ppb
1.37 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
0.27 ppb
O3
16.57 ppb
29.22 ppb
38.68 ppb
14.91 ppb